Kim jesteśmy

QNA Technology powstała w grudniu 2016 roku. W naszej Firmie zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem koloidalnych nanostruktur półprzewodnikowych oraz modyfikacją ich powierzchni. QNA Technology specjalizuje się w mało-skalowej produkcji, oferując najwyższej jakości nanostruktury, które spełniają zróżnicowane potrzeby klientów w różnych segmentach rynku. Firma QNA Technology jest liderem w rozwoju technologii koloidalnych, półprzewodnikowych kropek kwantowych na rynku polskim.

Badania

Wysoka jakość produktów dostępnych w naszej Firmie, jest efektem prowadzonych
w Firmie oraz we współpracy z ośrodkami akademickimi zaawansowanych badań fizyko-chemicznych z obszaru nanotechnologii. Badania te prowadzone są podczas opracowywania przez nas nowych technologii oraz nowych materiałów przez wysoce wykfalifikowany i komplementarny pod względem umiejętności zespół ekspertów.

Produkcja

W Firmie opracowujemy własne technologie otrzymywania oraz modyfikowania koloidalnych nanostruktur nieorganicznych.

Wdrożenie

Nanomateriały otrzymane w naszej Firmie spełniły oczekiwania wysokiej jakości oraz oczekiwanej specyficzności wielu naszych klientów.

MISJA

Misją naszej firmy jest rozwój nowoczesnych technologii materiałowych w celu otrzymywania nowych koloidalnych nanomateriałów, wykorzystywanych do konstruowania elementów aktywnych optycznie, przeznaczonych do zastosowania w zminiaturyzowanych oraz wielofunkcyjnych układach czujnikowych, optoelektronicznych oraz fotonicznych.

WIZJA

Dzisiejsza nanotechnologia rozwija się bardzo dynamicznie i ma nieskończone możliwości aplikacyjne, niemal we wszystkich dziedzinach życia. Coraz częściej, nowe rozwiązania z obszaru nanotechnologii, z akademickich jednostek badawczych trafiają na globalny rynek, zmieniając oblicze współczesnego świata.

Wierzymy, że dzięki opracowywaniu przez nas innowacyjnych technologii materiałowych, nowych produktów oraz umiejętnemu wykorzystaniu naszych rozwiązań możemy wziąć udział w kształtowaniu współczesnego świata przyczyniając się do opracowania lepszej diagnostyki medycznej, sprawniejszych metod leczenia, zredukowania zużycia energii czy poprawy komfortu naszego życia.


Ważne wydarzenia w naszej firmie