Projekty

Program „MOZART”

Jest to Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

Okres realizacji: 2018 – 2019

BRIdge Alfa.

Spółka we współpracy z Kvarko ASI sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Przełomowa technologia wytwarzania półprzewodnikowych struktur nanokrystalicznych”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: nr 3/Kvarko z dn. 30.11.2017.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 800 000 złotych.

Łączna kwota projektu: 1 000 000 złotych.