Przetargi

Data publikacji: 08.06.2018 r.

QNA Technology sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej: Dwustanowiskowa komora rękawicowa do pracy w atmosferze ochronnej – (KOD CPV: 38000000-5).

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe 2/2018 pdf  doc
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia pdf  doc 
  3. Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty pdf  doc
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań pdf   doc
  5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy pdf   doc

Oferty prosimy przesyłać na adres: biuro@qnatechnology.com

Nadsyłanie ofert: do 15.06.2018 r. do godz. 23:59.


Archiwalne:

Data publikacji: 13.04.2018 r.

QNA Technology sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej – Urządzenia do spektroskopii (KOD CPV: 33114000-2).

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  3. Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań
  5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Nadsyłanie ofert: do 23.04.2018 r.