Nasz zespół

Zarząd

Dr hab. inż. Artur Podhorodecki

Prezes Zarządu QNA TECHNOLOGY, 

Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej, kierunku Fizyka, specjalność: Fizyka Ciała Stałego. Autor ponad 100 publikacji dotyczących nanomateriałów oraz technik ich badania.

Dr inż. Mateusz Bański

Wiceprezes Zarządu QNA TECHNOLOGY

Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej oraz ENS Cachan (Francja), kierunku Fizyka, specjalność: Molecular Nanobiophotonics for Telecomunications and Biotechnology. Autor ponad 30 publikacji dotyczących głównie syntezy nanomateriałów.

Pracownicy B+R

Mgr inż. Hanna Woźnica

Pracownik B + R 

Absolwentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej, kierunku Fizyka Techniczna, specjalność: Nanoinżynieria.

Dr inż. Sławomir Drozdek

Pracownik B + R

Absolwent Wydziału Chemicznego, Politechniki Wrocławskiej, kierunku Technologia Chemiczna, specjalność: Układy dyspersyjne.

Mgr Monika Czarnecka

Pracownik B+R

Absolwent Wydziału Chemii, Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku Chemia Biologiczna.

Prof. dr hab. inż. Paweł Pohl

realizuje staż w ramach programu Mozart

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Chemicznego, kierunku Chemia, specjalność chemia analityczna

Dr Bartosz Krajnik

realizuje staż w ramach programu Mozart

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Biuro

Mgr inż. Maria Bańska

Kierownik Biura

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Wrocławskiej, kierunku Ochrony Środowiska, specjalność: Gospodarka Odpadami.