Scroll to top
en pl

Podpisanie umowy inwestycyjnej w programie BRIdge Alfa

Głównym celem programu BRIdge Alfa, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest pomoc w komercjalizacji najbardziej innowacyjnych pomysłów…

Artur Podhorodecki Grudzień 12, 2017