Scroll to top
en pl

Zespół

Wierzymy, że fundamentem sukcesu w branży hi-tech są wykwalifikowani eksperci. Nasz zespół tworzą profesorowie, doktorzy oraz inżynierzy – fizycy i chemicy, których połączyła wspólna pasja do nanotechnologii i odkrycie drzemiącego w niej potencjału.

Zarząd

Prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki

CEO

Profesor zwyczajny nauk fizycznych (fizyka ciała stałego). Autorytet w dziedzinie optycznej spektroskopii nanostruktur półprzewodnikowych oraz syntezy i funkcjonalizacji nanomateriałów nieorganicznych. Autor przeszło 100 publikacji naukowych dotyczących nanomateriałów oraz technik ich badania. Wielokrotny laureat nagród i wyróżnień, w tym nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwukrotny stypendysta programu Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektów badawczych NCN, NCBiR oraz MNiSW z obszaru nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej.

dr inż. Mateusz Bański

CTO

Doktor nauk fizycznych. Ekspert w dziedzinie syntezy, funkcjonalizacji i charakteryzacji koloidalnych nanomateriałów, w szczególności półprzewodnikowych kropek kwantowych. Odbył liczne, zagraniczne staże naukowo-badawcze, m.in. u międzynarodowych sław w dziedzinie syntezy nanomateriałów nieorganicznych – prof. Paula O’Brien’a z The University of Manchester (Wielka Brytania) oraz prof. Liberato Manny z Istituto Italiano di Tecnologia (Włochy). Autor ponad 30 publikacji dotyczących syntezy i właściwości optycznych nanocząstek, współtwórca dwóch patentów dotyczących syntezy i funkcjonalizacji koloidalnych nanokryształów (numery prawa wyłącznego: 230293 oraz 230213). Laureat nagród i stypendiów dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW, FNP) oraz kierownik projektów badawczych MNiSW, NCN. Karierę zawodową łączy z pracą naukową na Politechnice Wrocławskiej, gdzie jest adiunktem w Katedrze Fizyki Doświadczalnej.

Nasz zespół

Administracja

Chcesz dołączyć do zespołu?

Jesteś specjalistą szukającym nowych wyzwań?

O QNA

Skip to content