Akcjonariusze

Walne zgromadzenia

Archiwum

26 maja 2023 godz. 09:32

See more

Ład korporacyjny

Statut QNA Technology S.A.

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.04.2023 r.

Ogłoszenie NWZA QNA 14.04.2023 r.
Projekty uchwał NWZA QNA 14.04.2023 r.
Opinia Zarządu dot. serii B
Opinia Zarządu dot. kapitału docelowego
Zestawienie zmian statutu
Projekt tekstu jednolitego statutu
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji i głosów