Akcjonariusze

Akcjonariat

Artur Podhorodecki

20.37%

Mateusz Bański

20.37%

Kvarko ASI Sp. z o.o.

14.25%

Grzegorz Sikorski

7.44%

Mikołaj Sikorski

7.41%

Szejk Capital ASI S.A.

6.87%

Pozostali

23.29%

Walne Zgromadzenia

Ład korporacyjny

Statut QNA Technology S.A.