Główny Badacz B+R

QNA Technology aktywnie uczestniczy w rewolucji hi-tech. Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości nanomateriałów emitujących światło, dlatego nie ustajemy w rozwoju półprzewodnikowych kropek kwantowych. Firma specjalizuje się w rozwoju metody syntezy, funkcjonalizacji oraz formulacji tuszów zawierających kropki kwantowe do takich branż jak: drukowana optoelektronika, wyświetlacze, fotowoltaika czy konwertery promieniowania.

Nasza firma to polski startup technologiczny intensywnie rozwijający się już od ponad 5 lat.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Głównego Badacza B+R

Zakres obowiązków:

– synteza chemiczna koloidalnych półprzewodnikowych kropek kwantowych
– objęcie odpowiedzialności za rozwój metod i procedur syntezy w zakresie wzrostu płaszcza nieorganicznego na półprzewodnikowych kropkach kwantowych
– optymalizacja właściwości fizykochemicznych produktu poreakcyjnego
– udział w analizie właściwości fizykochemicznych, w tym w przygotowaniu protokołów pomiarowych i analizie danych np. dla ICP-OES
– współpraca z działem rozwoju produktu oraz skalowania procesu syntezy, w tym współpraca z działem opracowującym linie pilotażową syntezy
– wyznaczenie czasu i sposobu osiągnięcia kamieni milowych projektu w zakresie powierzonych zadań
– przygotowywanie okresowych raportów
– współpraca z międzynarodowymi i krajowymi partnerami biznesowymi oraz naukowymi
– śledzenie światowych trendów naukowych i technologicznych
– obecność na międzynarodowych konferencjach i targach branżowych, w tym prezentowanie wybranych wyników zespołu na międzynarodowych wydarzeniach branżowych

Wymagania:

– wykształcenie wyższe: chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa lub pokrewne
– doktorat w dziedzinie zbliżonej do zakresu prac na ogłaszanym stanowisku
– doświadczenie w prowadzeniu prac B+R w zakresie syntezy nanomateriałów koloidalnych, w szczególności półprzewodnikowych kropek kwantowych
– autorstwo w publikacjach naukowych lub patentach/zgłoszeniach patentowych
– dokumentowany udział w projektach B+R oraz produkcyjnych z określonymi terminami i zadaniami (praca na deadliny)
– udział w sporządzaniu raportów z prowadzonych prac
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
– kierunkowanie na praktyczny wymiar prowadzonych prac, z uwzględnieniem terminowości i osiągania zamierzonych celów
– gotowość do ścisłej współpracy z innymi zespołami B+R w firmie
– chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy

Mile widziane:

– doświadczenie w pracy badawczo-rozwojowej w zakresie: synteza nanomateriałów w reaktorach przepływowych; optymalizacja i skalowanie procesu syntez nanomateriałów; wzrost płaszcza nieorganicznego na rdzeniach półprzewodnikowych
– międzynarodowe doświadczenie w działach transferu technologii, działach przygotowania i wdrażania produkcji (jednostki naukowe lub przedsiębiorstwa)

Co oferujemy

– umowa o pracę
– świadczenia pracownicze
– elastyczne godziny pracy
– bardzo dynamiczne i ciekawe środowisko pracy
– współpraca z interdyscyplinarnym zespołem naukowców i ekspertów w swoich dziedzinach
– możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń, a przede wszystkim możliwość stworzenia własnego miejsca pracy i zaplanowania własnej ścieżki rozwoju
– bardzo przyjazne środowisko pracy, atmosfera start-upu technologicznego
– miejsce pracy: Wrocław, Polska – Wrocławski Park Technologiczny (WPT)

Aplikując/wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do QNA Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania rekrutacji oraz 3 miesiące po ustaniu rekrutacji.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez QNA Technology S.A. z siedzibą we  przy ul. Duńskiej 9 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
– art. 221ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w QNA Technology S.A.

JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?
– prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
– prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO);
– ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
– prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO);
– prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

Nie przysługują poniższe uprawnienia:
– prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO);
– prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).

 

Po więcej informacji zapraszamy na: https://qnatechnology.com/policy/

Kontakt