Kierownik B+R / Główny Badacz B+R

QNA Technology aktywnie uczestniczy w rewolucji hi-tech. Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości nanomateriałów emitujących światło, dlatego nie ustajemy w rozwoju półprzewodnikowych kropek kwantowych. Firma specjalizuje się w rozwoju metody syntezy, funkcjonalizacji oraz formulacji tuszów zawierających kropki kwantowe do takich branż jak: drukowana optoelektronika, wyświetlacze, fotowoltaika czy konwertery promieniowania.

Nasza firma to polski startup technologiczny intensywnie rozwijający się już od ponad 5 lat.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownika działu B+R / Głównego Badacza działu B+R

Zakres obowiązków:

– kierowanie Działem Syntezy kropek kwantowych (5-10 osób); ustalenie strategii i kamieni milowych dla zespołu; prowadzenie spotkań zespołu; monitorowanie postępów prac; monitorowanie najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie; pisanie raportów itp.
– koordynacja głównego projektu badawczo-rozwojowego QNA współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związanego z syntezą półprzewodnikowych kropek kwantowych emitujących światło niebieskie
– opracowanie protokołów syntezy półprzewodnikowych kropek kwantowych w geometrii rdzeń-płaszcz
– pracowanie metod syntezy półprzewodnikowych kropek kwantowych w geometrii rdzeń-płaszcz, w tym metod wykorzystujących techniki przepływowe
– udział w przygotowaniu treści do zgłoszeń patentowych związanych z opracowywaną technologią
– współpraca z Działem Modyfikacji Powierzchni, Działem Rozwoju Produktu oraz Działem Skalowania, w tym ścisła współpraca z zespołem opracowującym linie pilotażowe produkcji
– raportowanie bezpośrednio do CTO i Zarządu

Wymagania:

– wykształcenie wyższe: chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa lub pokrewne
– udokumentowany udział w projektach B+R, projektach rozwojowych lub pilotażowych projektach produkcyjnych związanych z chemią czy nanotechnologią
– doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie syntezy nanomateriałów koloidalnych (proces krystalizacji), w szczególności dla półprzewodnikowych kropek kwantowych
– doświadczenie i dobre zrozumienie podstawowych metod charakteryzowania nanomateriałów koloidalnych (absorbancja, fotoluminescencja, wydajność kwantowa emisji, DLS, FTIR, TGA itp.)
– dokładność, zaangażowanie, odporność na niepowodzenie, umiejętność wyciągania wniosków, wytrwałość i umiejętność pracy w zespole oraz przekazywania wiedzy członkom zespołu
– chęć pracy nad nieistniejącymi dotychczas rozwiązaniami technologicznymi
– gotowość do pracy bezpośrednio w laboratorium chemicznym
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (przynajmniej B2)

Mile widziane:

– doświadczenie zawodowe w firmie wytwarzającej materiały chemiczne lub nanomateriały
– udział w procesie skalowania materiałów ze skali laboratoryjnej do produkcji masowej
– doświadczenie w badaniach i rozwoju w zakresie: syntezy nanomateriałów w reaktorach przepływowych; wzrostu płaszczy nieorganicznych; funkcjonalizacji powierzchni nanomateriałów; chemii cynku
– doktorat w dziedzinie zbliżonej do zakresu pracy na ogłoszonym stanowisku
– doświadczenie w komercjalizacji produktów w obszarze chemii lub nanotechnologii

Co oferujemy

– umowa o pracę
– świadczenia pracownicze
– elastyczne godziny pracy
– bardzo dynamiczne i ciekawe środowisko pracy
– współpraca z interdyscyplinarnym zespołem naukowców i ekspertów w swoich dziedzinach
– możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń, a przede wszystkim możliwość stworzenia własnego miejsca pracy i zaplanowania własnej ścieżki rozwoju
– bardzo przyjazne środowisko pracy, atmosfera start-upu technologicznego
– miejsce pracy: Wrocław, Polska – Wrocławski Park Technologiczny (WPT)

Aplikując/wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do QNA Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania rekrutacji oraz 3 miesiące po ustaniu rekrutacji.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez QNA Technology S.A. z siedzibą we  przy ul. Duńskiej 9 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
– art. 221ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w QNA Technology S.A.

JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?
– prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
– prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO);
– ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
– prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO);
– prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

Nie przysługują poniższe uprawnienia:
– prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO);
– prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).

 

Po więcej informacji zapraszamy na: https://qnatechnology.com/policy/

Kontakt