Technik laboratoryjny

QNA Technology aktywnie uczestniczy w rewolucji hi-tech. Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości nanomateriałów emitujących światło, dlatego nie ustajemy w rozwoju półprzewodnikowych kropek kwantowych. Firma specjalizuje się w rozwoju metody syntezy, funkcjonalizacji oraz formulacji tuszów zawierających kropki kwantowe do takich branż jak: drukowana optoelektronika, wyświetlacze, fotowoltaika czy konwertery promieniowania.

Nasza firma to polski startup technologiczny intensywnie rozwijający się już od ponad 5 lat.

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Technika laboratoryjnego

Zakres obowiązków:

– kalibracja, konserwacja i nadzorowanie działania urządzeń laboratoryjnych
– odpowiedzialność za nowo zainstalowane urządzenia laboratoryjne i ich poprawne użytkowanie
– przyjmowanie dostaw odczynników i materiałów zużywalnych
– kontrola stanów magazynowych
– zaopatrywanie laboratorium w niezbędne odczynniki i materiały zużywalne
– podłączanie butli z gazami technicznymi
– pomoc przy zapewnieniu efektywnego funkcjonowania laboratorium
– wdrażanie usprawnień laboratoryjnych i/lub procesowych
– udział lub prowadzenie prostych procesów chemicznych
– pomoc przy wprowadzaniu przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium
– utrzymywanie w czystości szkła i wyposażenia laboratorium
– odpowiedzialność za gospodarkę odpadami chemicznymi
– opracowywanie wyników analiz i przygotowywanie raportów
– prowadzenie merytorycznej dokumentacji laboratoryjnej
– ścisła współpraca z pozostałymi działami, a zwłaszcza z B+R i Kontrolą Jakości

Wymagania:

– wykształcenie minimum techniczne
– minimum 2 lata doświadczenia w pracy w zakładzie produkcyjnym lub laboratorium
– sumienność i dokładność
– dobra organizacja czasu pracy
– umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów
– umiejętność pracy w grupie przy jednoczesnym dotrzymywaniu wymaganych terminów

Mile widziane:

– umiejętność konserwacji zaawansowanej aparatury pomiarowej

Co oferujemy

– umowa o pracę
– świadczenia pracownicze
– elastyczne godziny pracy
– bardzo dynamiczne i ciekawe środowisko pracy
– współpraca z interdyscyplinarnym zespołem naukowców i ekspertów w swoich dziedzinach
– możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń, a przede wszystkim możliwość stworzenia własnego miejsca pracy i zaplanowania własnej ścieżki rozwoju
– bardzo przyjazne środowisko pracy, atmosfera start-upu technologicznego
– miejsce pracy: Wrocław, Polska – Wrocławski Park Technologiczny (WPT)

Aplikując/wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do QNA Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania rekrutacji oraz 3 miesiące po ustaniu rekrutacji.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez QNA Technology S.A. z siedzibą we  przy ul. Duńskiej 9 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
– art. 221ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w QNA Technology S.A.

JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?
– prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
– prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO);
– ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
– prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO);
– prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

Nie przysługują poniższe uprawnienia:
– prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO);
– prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).

 

Po więcej informacji zapraszamy na: https://qnatechnology.com/policy/

Kontakt