Technologia

Kiedy warto stosować kropki kwantowe?

Kropki kwantowe to najlepsze rozwiązanie, gdy potrzebujemy materiałów emitujących, absorbujących lub konwertujących światło o wysokiej jakości optycznej, dobrej stabilności (trwałości) przy jednoczesnym uzyskaniu dodatkowych funkcjonalności urządzenia, takich jak elastyczność, drukowalność czy przezroczystość.

Czym zajmujemy się w QNA TECHNOLOGY?

To, co nas wyróżnia to całościowe podejście do procesu otrzymywania nanomateriałów w celu ich wdrożenia do zastosowań przemysłowych. W QNA Technology rozwijamy nie tylko technologię oraz procedury syntezy kropek kwantowych, ale pracujemy także nad modyfikacją powierzchni kropek tak, aby można je było łatwo zintegrować z technologią stosowaną przez naszych klientów. Pracujemy także nad rozwojem formulacji tuszów kwantowych zawierających kropki kwantowe, tak aby umożliwić naszym klientom możliwość drukowania półprzewodników na dowolnych podłożach przy wykorzystaniu niemal dowolnych technik druku.

Czym są kropki kwantowe?

Kropki kwantowe to nanokryształy półprzewodnika o rozmiarach około 10 nm. Składają się z nieorganicznego rdzenia i nieorganicznej osłony, od których zależy jakość optyczna materiału oraz z organicznej powłoki definiującej środowisko, w jakim mogą zostać umieszczone kropki.

Dlaczego warto zamienić inne materiały emitujące światło na kropki kwantowe?

Kropki kwantowe to alternatywa m.in. dla organicznych barwników. Ich zalety wynikają z ich nieorganicznej, krystalicznej natury
oraz efektów kwantowych obecnych w nanoskali.

Jak można nanosić nasze kropki kwantowe?

Nasza technologia umożliwia otrzymywanie półprzewodnikowych kropek kwantowych w formie koloidalnej, tj. w formie roztworu o zdefiniowanych przez użytkownika parametrach fizykochemicznych. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać do nanoszenia kropek większość metod stosowanych w przypadku materiałów organicznych.

Nasze kropki mogą być dostarczane w rozpuszczalnikach polarnych, jak i niepolarnych oraz w postaci tuszu umożliwiając drukowanie półprzewodników na różnego rodzaju podłożach
w tym elastycznych, czy przeźroczystych.

Emitery światła niebieskiego są niezbędne we wszystkich aplikacjach wizualnych (wyświetlacze) oraz w tych generujących światło białe (oświetlenie), ponieważ do odwzorowania palety barw potrzebne są trzy kolory RGB. Niebieskie emitery tj. elektroluminescencyjne diody LED stanowią podstawowy element (źródło światła) w tego rodzaju urządzeniach.

Materiały generujące światło niebieskie są najtrudniejsze do wytworzenia, w szczególności, gdy spełniać mają jednocześnie kryteria przyjaznych ekologiczne oraz bezpiecznych dla ludzkiego zdrowia.

Obecnie stosowane niebieskie barwniki organiczne posiadają parametry niebędące optymalnymi z punktu widzenia wielu zastosowań
w optoelektronice. Dlatego ze względu na dynamiczny rozwój tego rynku, istnieje potrzeba wprowadzenia na rynek nowych, lepszych materiałów będących emiterami światła niebieskiego.

Wave

Światło niebieskie to zakres długości fali od około 390 do 490 nm. W QNA Technology udało się nam uzyskać DeepBlue.dots® – kropki kwantowe niezawierające metali ciężkich ani pierwiastków rzadkich (zgodne z EU dyrektywami RoHS), emitujące przy długości fali 425 nm.

Obecnie naszym priorytetem są prace nad kropkami emitującymi promieniowanie w zakresie 450 – 470 nm
PureBlue.dots® , które również będą zgodne z dyrektywami RoHS.

DeepBlue.dots®

Badania i rozwój DeepBlue.dots® – nowy produkt w postaci roztworu koloidalnego kropek kwantowych, które charakteryzują się ograniczoną toksycznością i mogą emitować wysokoenergetyczne ciemnoniebieskie światło, przydatne do fotostymulacji różnych procesów biochemicznych ważnych np. w terapiach medycznych.

PureBlue.dots®

Trwają prace B&R nad kropkami Pure Blue.dots® – nowym produktem w postaci koloidalnego roztworu kropek kwantowych o ograniczonej toksyczności i emitujących w zakresie bezpiecznego dla oka światła niebieskiego. Cechy te są szczególnie ważne i pożądane przez branżę wyświetlaczy.