Implementation Technologist (Chemical Engineering, Nanotechnology)

Dziękujemy za zaintersowanie naszą ofertą.

We're hiring:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez QNA Technology Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Duńskiej 9 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich poprawienia lub usunięcia.”

Informujemy, że Administratorem danych jest QNA Technology Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 54-427 przy ul. Duńskiej 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Contact

    Address

    Duńska 9, Bud. Delta
    Wrocław, 54-427 Poland