Odwołanie walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2023 roku

Wrocław, 25.08.2023 r.

 

Odwołanie walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Zarząd spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy QNA Technology S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2023 roku zostało odwołane.

Uzasadnienie:

Ze względu na opóźnienia, rejestracji akcji serii B oraz C w KDPW, Zarząd QNA Technology S.A. podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 31.08.2023 i zwołaniu go ponownie w innym terminie – po rejestracji akcji serii B i C w KDPW.

Na planowanym NWZA mają zapaść istotne dla Spółki decyzje i dlatego intencją Zarządu Spółki  jest umożliwienie jak najszerszej grupie Akcjonariuszy – w tym Akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii B i C wzięcie udziału w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, a opóźnienia procesie w rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (powstałe z przyczyn niezależnych od samej Spółki)  zaskutkowały dla  Akcjonariuszy, którzy obieli akcje B i C brakiem możliwości formalnego wykonywania z nich prawa głosu na NWZA zwołanym na dzień 31.08.2023.