Scroll to top
en pl

Laboratorium

W QNA Technology doświadczenie i silne kompetencje merytoryczne idą w parze z wiodącą technologią. Opracowana przez nas unikalna technologia przepływowa umożliwia skalowalną syntezę dużych ilości kropek kwantowych o bardzo wysokiej jakość, powtarzalność i – co istotne – dając znaczną oszczędność materiałów. Nasze prace badawczo-rozwojowe prowadzimy we Wrocławskim Parku Technologicznym – unikalnym miejscu na hi-techowej mapie Polski, gdzie biznes i naukę łączy się z zaawansowanymi technologami.

Laboratorium

Nasza firma posiada własne laboratorium oraz sprzęt laboratoryjny, w tym wysokiej klasy aparaturę do charakteryzacji otrzymywanych przez nas materiałów. Dla nas, najważniejsza jest jakość. Dlatego wszystkie nasze produkty, przechodzą rutynowo liczne testy, potwierdzające jakość naszych materiałów: pomiary widma emisji oraz absorbancji, pomiary wydajności kwantowej emisji, pomiary promienia hydrodynamicznego. Dodatkowo, firma nasza korzysta z bogatego zaplecza aparaturowego Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz współpracy z innymi jednostki badawczymi.

Produkty

No posts found.

Skip to content