Scroll to top
en pl

dr Maciej Zięba

starszy specjalista B+R, kierownik merytoryczny projektu B+R

Maciej Zięba, kierownik projektu B+R, starszy specjalista B+R. Ukończył studia doktoranckie na wydziale inżynierii chemicznej w Instytucie Nanotechnologii Aragonii w Hiszpanii. Specjalista w zakresie rozwoju nanotuszów. W QNA Technology prowadzi projekt  współfinansowany przez NCBiR, którego celem jest rozwój QNA.ink – półprzewodnikowego fluorescencyjnego tuszu kwantowego.

Skip to content