Scroll to top
en pl

mgr Monika Czarnecka

specjalista B+R

Chemik, doktorantka 5 roku w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się m.in. w syntezie organicznej związków koordynacyjnych oraz badaniach fizykochemicznych. Na wcześniejszym etapie kariery pracowała m.in. jako laborantka w Pracowni Technologii Postaci Leku. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W QNA Technology prowadzi prace B+R w zakresie modyfikacji powierzchni koloidalnych półprzewodnikowych kropek kwantowych.

Skip to content