Scroll to top
en pl

mgr inż. Maciej Musiał

laborant

Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Procesy i Produkty Chemiczne. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W QNA Technology zapewnia sprawność techniczną i poprawne działanie urządzeń laboratoryjnych. Ponadto wspiera Dział Kontroli Jakości w pomiarach fizykochemicznych.

Skip to content