Małe kropki,
wielkie możliwości.

Misja

Naszą misją jest wdrażanie nanomateriałów do przemysłu w celu rozwoju innowacyjnych technologii. Skład naszych materiałów oraz rodzaj technologii dobieramy w ten sposób, aby wyeliminować ich negatywny wpływ na środowisko. Nasze materiały nie zawierają metali ciężkich ani pierwiastków deficytowych. Dążymy do tego, aby nasze materiały pozwalały na zmniejszenie zużycia energii w urządzeniach optoelektronicznych. Naszą misję realizujemy poprzez pozyskiwanie partnerstw przemysłowych oraz opracowanie i dostarczenie zaawansowanych nanomateriałów półprzewodnikowych, dostosowanych do wdrożenia po stronie klienta.

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do procesu wytwarzania. W QNA Technology syntezujemy wysokiej jakości nanomateriały, ale także modyfikujemy ich powierzchnię tak, aby możliwe było ich zawieszenie w szerokiej gamie rozpuszczalników. Pracujemy także nad rozwojem tuszów, co pozwoli naszym klientom na nanoszenie nanomateriałów przy użyciu technik druku.

Przemysł potrzebuje niebieskich emiterów

Dlatego naszym flagowym projektem jest synteza koloidalnych, półprzewodnikowych kropek kwantowych emitujących światło niebieskie. Opracowywane przez nas kropki kwantowe nie zawierają metali ciężkich ani pierwiastków rzadkich. Charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi.

 

Niebieskie kropki kwantowe

Niebieskie kropki kwantowe mogą zostać wykorzystane do wykonania, a także do wydrukowania diody elektroluminescencyjnej (LED) emitującej światło niebieskie, będącej elementem składowym w aplikacjach wizualnych (np. w wyświetlaczach, projektorach), w oświetleniu LED, a także, dzięki wysokiej energii niebieskich fotonów, w aplikacjach, gdzie światło wykorzystywane jest do symulacji procesów biochemicznych. Dzięki naszej technologii wszystkie te urządzenia mogą zostać wydrukowane. Charakteryzować się będą wyjątkowymi parametrami oraz wysokim poziomem innowacyjności.

Partnerzy

Sukces w branży zaawansowanych technologii nie jest możliwy w pojedynkę. Dlatego kluczowe w naszej strategii rozwoju są partnerstwa. To dzięki wsparciu partnerów możliwy jest nasz ciągły dynamiczny rozwój. Już teraz grupa naszych partnerów stanowi zróżnicowany ekosystem. Poniżej pełna lista naszych partnerów:

 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image
 • Awesome Image

Nagrody

Eagle of Innovation by Rzeczpospolita

Nagroda Główna w kategorii Proces Produkcyjny, 2019.

Nano Startup Challenge 2018

Najlepszy startup nanotechnologiczny

European Start-up

1 miejsce w kategorii NEW INDUSTRY konkursu Start-up Challenge 2019

Nagrody

QNA Technology jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Nr prawa ochronnego: R.310670

Uprawniony: QNA Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Skip to content