Zarys strategii
i modelu biznesowego

QNA Technology S.A. chce stać się światowym liderem w produkcji półprzewodnikowych koloidalnych nanostruktur oraz tuszów bazujących na tych nanostrukturach. Głównym założeniem strategii jest zbudowanie silnej pozycji na rynku poprzez wprowadzenie jako pierwszego produktu unikalnych w skali świata niebieskich kropek kwantowych, a następnie sukcesywne wprowadzanie nowych materiałów oraz wchodzenie na nowe rynki ze zwalidowanymi, innowacyjnymi materiałami. Spółka jest jednym z nielicznych podmiotów na świecie pracujących nad unikalną technologią produkcji jasnoniebieskich kropek kwantowych przeznaczonych dla branży wyświetlaczy niezawierających metali ciężkich.

Naszym celem jest opracowanie nowych nanomateriałów półprzewodnikowych do wspierania rozwoju przełomowych technologii w celu zmniejszenia zużycia energii istniejących na rynku urządzeń i zmniejszenia wpływu materiałów oraz procesu produkcyjnego na środowisko – wdrożenie technologii oraz zastosowania materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Jako pierwszy materiał przeznaczony do komercjalizacji opracowaliśmy, rozwinęliśmy i przetestowalismy w warunkach laboratoryjnych, a także rozpoczęliśmy walidację u potencjalnych klientów jasnoniebieskie kropki kwantowe (PureBlue.dots). Technologia ta wchodzi obecnie w fazę przystosowania do warunków produkcyjnych, w oparciu o eksperymentalną pilotażową linię syntezy opracowaną przez QNA Technology. W dalszych etapach QNA zamierza komercjalizować technologię poprzez rozpoczęcie produkcji kropek kwantowych z przeznaczeniem w pierwszej kolejności dla branży wyświetlaczy.

W celu uniknięcia przerwy we współpracy ze strategicznymi klientami Emitenta – i pojawienia się ryzyka utraty klientów, Spółka równolegle do procesu rozwijania materiałów, rozwija także własną technologię produkcji przemysłowej. Celem takiego działania jest zapewnienie w przyszłości przechodzenia z zamówień małoskalowych na zamówienia wielkoskalowe i umożliwienie klientowi skalowanie produkcji bez istotnych przerw. Powyższa grafika pokazuje jak taki proces przebiegał do chwili obecnej i jakie są jego następne kroki. Proces ten możemy podzielić na następujące etapy:

 • Budowa Układu Laboratoryjnego (UL) – zakończono
 • Walidowanie układu UL, regularne syntezy mało-skalowe na UL – zakończono
 • W oparciu o wyniki otrzymywane na UL projektowanie Eksperymentalnej Linii Syntezy (ELS) – zakończono
 • Budowa ELS – zakończono
 • Walidowanie układu ELS, regularne syntezy mało-skalowe na ELS – zakończono
 • W oparciu o wyniki otrzymywane na ELS projektowanie Eksperymentalnej Linii Pilotażowej (ELP) – zakończono
 • Budowa ELP – zakończono
 • Walidowanie ELP – w trakcie
 • Odtworzenie jakości syntez z ELS na ELP
 • Ewentualna modyfikacja oraz rozbudowana ELP w celu otrzymania Linii Pilotażowej (LP)
 • Regularne syntezy średnio-skalowe na LP
 • W oparciu o wyniki otrzymywane na LP, projektowanie Linii Produkcyjnej (LPr)
 • Budowa LPr
 • Walidowanie LPr
 • Ewentualna modyfikacja oraz rozbudowana LPr
 • Odtworzenie jakości syntez z LP na LPr
 • Regularne syntezy wielko-skalowe na LPr


QNA Technology zamierza w pierwszej kolejności zostać dostawcą jasno niebieskich kropek kwantowych w pierwszej kolejności dla branży wyświetlaczy. Oznacza to, że podstawowymi źródłami przychodów będą:

 • sprzedaż produktów zaadoptowanych do potrzeb konkretnego klienta;
 • sprzedaż produktów katalogowych (o standardowych parametrach).


Dodatkowo nie wykluczamy uzyskiwania przychodów z licencjonowania swojej technologii. Potencjalnym przedmiotem licencji nie będzie jednak technologia podstawowa (tj. synteza kropek kwantowych), a technologie z grupy:

 • modyfikacji powierzchni kropek kwantowych;
 • formulacji tuszów;
 • formulacji fotorezystu (emulsji światłoczułej).
Skip to content