Q N A

Zarys
strategii

QNA Technology chce stać się światowym liderem w produkcji półprzewodnikowych koloidalnych nanostruktur oraz tuszów bazujących na kropkach kwantowych. Założeniem strategii jest budowanie silnej pozycji na rynku z unikalnymi niebieskimi kropkami kwantowymi i sukcesywne wprowadzanie nowych materiałów oraz wchodzenie na nowe rynki ze zwalidowanymi, innowacyjnymi produktami. Spółka jest jednym z 3 wiodących podmiotów na świecie pracujących nad unikalną technologia produkcji jasnoniebieskich kropek kwantowymi dla branży wyświetlaczy.

Naszym celem jest opracowanie nowych nanomateriałów półprzewodnikowych do wspierania rozwoju przełomowych technologii w celu zmniejszenia zużycia energii istniejących na rynku urządzeń i zmniejszenia wpływu materiałów oraz procesu produkcyjnego na środowisko – wdrożenie technologii oraz zastosowania materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Jako pierwszy materiał przeznaczony do komercjalizacji spółka opracowała, rozwinęła i przetestowała w warunkach laboratoryjnych, a także zweryfikowała u potencjalnych klientów niebieskie kropki kwantowe. Technologia ta wchodzi obecnie w fazę przystosowania do warunków produkcyjnych. W dalszych etapach QNA zamierza komercjalizować technologię poprzez rozpoczęcie produkcji kropek kwantowych z przeznaczeniem w pierwszej kolejności dla branży wyświetlaczy. Nie wykluczona jest również sprzedaż licencji opartych na technologii rozwijanej przez spółkę dla określonych branż.

W 2023 roku Spółka planuje uruchomić pilotażową linię syntezy kropek kwantowych, która pozwoli wytwarzać ilość materiału wystarczającą do tego, by klienci mogli rozpocząć pilotażową produkcję swoich urządzeń.

Skip to content