Projekty
dofinansowane

Prace badawczo – rozwojowe nad naszymi kropkami kwantowymi zostały wsparte środkami Unii Europejskiej. Poniżej lista projektów dofinansowanych przez fundusze unijne:


NCBR, Szybka Ścieżka

Innowacyjna technologia syntezy kropek kwantowych PureBlue.dot o ograniczonej toksyczności, przeznaczonych do wysokiej jakości źródeł światła niebieskiego


W ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu:

9 257 322,28 PLN

Wartość dofinansowania:

6 124 325,34 PLN

Nr Umowy

POIR.01.01.01-00-1698/20-03 z dn. 13.10.2021 r.

Okres realizacji:

2021 – 2023

Gwałtownie rozwijający się rynek wyświetlaczy, opierających swoją technologię na kropkach kwantowych, wykorzystuje obecnie kropki kwantowe jedynie jako konwertery światła niebieskiego na światło zielone oraz czerwone.

Aby jednak uzyskać wyświetlacze o najwyższych parametrach technicznych oraz zróżnicowanej funkcjonalności konieczne jest zastosowanie kropek kwantowych jako źródeł światła.

W tym celu kropki muszą charakteryzować się bardzo wysokimi parametrami optycznymi, wysoką stabilnością oraz powinny być zgodne z dyrektywami RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i nie zawierać metali toksycznych typu kadm, ołów czy rtęć.

Spełnienie tych kryteriów jest szczególnie trudne dla kropek kwantowych emitujących światło niebieskie. Wytworzenie kropek kwantowych o emisji w zakresie światła niebieskiego tj. 450-470 nm jest niezwykle trudne, nie tylko ze względu na problemy w doborze nietoksycznego materiału półprzewodnikowego o odpowiedniej przerwie energetycznej ale także ze względu na liczne problemy technologiczne związane z syntezą takiego materiału.

Celem projektu PureBlue jest opracowanie technologii syntezy niebieskich kropek kwantowych umożliwiającej ich wykorzystanie jako materiału aktywnego w elektroluminescencyjnych diodach światła niebieskiego.

Podczas trwających prac badawczych i rozwojowych opracowana zostanie metodologia syntezy niebieskich kropek kwantowych w celu osiągnięcia powtarzalnego, wysokiej jakości, stabilnego emitera światła spełniającego konkretne wymagania odbiorców oraz wymagania RoHS.

Podczas realizacji projektu opracowana i skonstruowana zostanie także pilotażowa linia syntezy, umożliwiająca syntezowania niebieskich kropek kwantowych w skali umożliwiającej ich komercyjne zastosowania.

NCBR, Szybka Ścieżka

Fluorescencyjny tusz bazujący na półprzewodnikowych kropkach kwantowych przeznaczony do drukowania wysokorozdzielczego

W ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu:

4 137 892,60 PLN

Wartość dofinansowania:

2 482 735,57 PLN

Nr Umowy

POIR.01.01.01-00-0210/19-00 z dn. 16.10.2019.

Okres realizacji:

2020 – 2022
Celem tego projektu było opracowanie metod modyfikacji powierzchni kropek kwantowych, tak aby możliwe było wykonanie formulacji tuszu. Posiadanie kropek kwantowych w postaci tuszu umożliwia wykorzystanie technik druku jako metody ich depozycji na podłoża elastyczne oraz przeźroczyste.

Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT w branży energetycznej

Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT w branży energetycznej

Okres realizacji:

2019 – nadal
Projekt jest realizowany w ramach realizacji poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to Program mający na celu promocję polskich firm na rynkach międzynarodowych. Nasza firma bierze w nim udział jako członek klastra ICT.

Program „MOZART”

Jest to Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej.

Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

Okres realizacji:

2018 – 2019

Program „MOZART”

Transparentne niebieskie diody elektroluminescencyjne przeznaczone do zastosowań w elektronice ubieralnej

Okres realizacji:

01.10.2023 – 30.09.2024
QNA Technology S.A. w okresie od 01.10.2023 roku do 30.09.2024 roku realizuje Projekt w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Współpracy Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART” pod tytułem ”Transparentne niebieskie diody elektroluminescencyjne przeznaczone do zastosowań w elektronice ubieralnej”
Skip to content