Q N A

Produkty

Emitery światła niebieskiego są niezbędne we wszystkich aplikacjach wizualnych (wyświetlacze) oraz w tych generujących światło białe (oświetlenie), ponieważ do odwzorowania palety barw potrzebne są trzy kolory RGB. Niebieskie emitery tj. elektroluminescencyjne diody LED stanowią podstawowy element (źródło światła) w tego rodzaju urządzeniach.

Materiały generujące światło niebieskie są najtrudniejsze do wytworzenia, w szczególności, gdy spełniać mają jednocześnie kryteria przyjaznych ekologicznie oraz bezpiecznych dla ludzkiego zdrowia.

Obecnie stosowane niebieskie barwniki organiczne posiadają parametry niebędące optymalnymi z punktu widzenia wielu zastosowań
w optoelektronice. Dlatego ze względu na dynamiczny rozwój tego rynku, istnieje potrzeba wprowadzenia na rynek nowych, lepszych materiałów będących emiterami światła niebieskiego.

Parametry naszych materiałów

DeepBlue.dots

Stale rozwijany produkt w postaci roztworu koloidalnego kropek kwantowych, które charakteryzują się ograniczoną toksycznością i mogą emitować wysokoenergetyczne niebieskie światło, przydatne do fotostymulacji różnych procesów biochemicznych ważnych np. w terapiach medycznych.

PureBlue.dots

Stale rozwijany produkt Pure Blue.dots w postaci koloidalnego roztworu kropek kwantowych o ograniczonej toksyczności i emitujących w zakresie bezpiecznego dla oka światła niebieskiego. Cechy te są szczególnie ważne i pożądane przez branżę wyświetlaczy.

PureBlue.UVink

QNA oferuje tusze fotoutwardzalne na bazie monomerów zawierające kropki kwantowe PureBlue.dots do zastosowań między innymi w konwersji światła czy microLEDach. Dokładny skład tuszu dopasowany jest do potrzeb klienta.
Światło niebieskie to zakres długości fali od około 390 do 490 nm. W QNA Technology udało się nam uzyskać DeepBlue.dots – kropki kwantowe niezawierające metali ciężkich ani pierwiastków rzadkich (zgodne z EU dyrektywami RoHS), emitujące przy długości fali 440 nm.
Obecnie naszym priorytetem jest rozwój produktu PureBlue.dots o maksimum emisji 455 nm. Pracujemy stale nad poprawą parametrów kropek kwantowych oraz nad dopasowaniem ich do potrzeb naszych klientów. Produkt rozwijany jest do zastosowania w elektroluminescencji oraz konwersji światła.
Skip to content