Technologia

Kiedy warto stosować kropki kwantowe?

Kropki kwantowe to najlepsze rozwiązanie, gdy potrzebujemy materiałów emitujących, absorbujących lub konwertujących światło o wysokiej jakości optycznej, dobrej stabilności (trwałości) przy jednoczesnym uzyskaniu dodatkowych funkcjonalności urządzenia, takich jak elastyczność, drukowalność czy przezroczystość.

Czym zajmujemy się w QNA TECHNOLOGY?

To, co nas wyróżnia to całościowe podejście do procesu otrzymywania nanomateriałów w celu ich wdrożenia do zastosowań przemysłowych. W QNA Technology rozwijamy nie tylko technologię oraz procedury syntezy kropek kwantowych, ale pracujemy także nad modyfikacją powierzchni kropek tak, aby można je było łatwo zintegrować z technologią stosowaną przez naszych klientów. Pracujemy także nad rozwojem formulacji tuszów kwantowych zawierających kropki kwantowe, tak aby umożliwić naszym klientom możliwość drukowania półprzewodników na dowolnych podłożach przy wykorzystaniu niemal dowolnych technik druku.

Czym są kropki kwantowe?

Kropki kwantowe to nanokryształy półprzewodnika o rozmiarach około 10 nm. Składają się z nieorganicznego rdzenia i nieorganicznego płaszcza, od których zależy jakość optyczna materiału oraz z organicznej powłoki definiującej środowisko, w jakim mogą zostać umieszczone kropki.

Dlaczego warto zamienić inne materiały emitujące światło na kropki kwantowe?

Kropki kwantowe to alternatywa m.in. dla organicznych barwników. Ich zalety wynikają z ich nieorganicznej, krystalicznej natury
oraz efektów kwantowych obecnych w nanoskali.

Jak można nanosić nasze kropki kwantowe?

Nasza technologia umożliwia otrzymywanie półprzewodnikowych kropek kwantowych w formie koloidalnej, tj. w formie roztworu o zdefiniowanych przez użytkownika parametrach fizykochemicznych. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać do nanoszenia kropek większość metod stosowanych w przypadku materiałów organicznych.

Nasze kropki mogą być dostarczane w rozpuszczalnikach polarnych, jak i niepolarnych oraz w postaci tuszu umożliwiając drukowanie półprzewodników na różnego rodzaju podłożach
w tym elastycznych, czy przeźroczystych.

Skip to content