Scroll to top
en pl

Technologia

Kropki kwantowe to małe kryształy półprzewodnikowe o kształcie sferycznym emitujące i absorbujące światło. Przybierając formę koloidu, dysponują unikalnymi właściwościami, szczególnie cennymi dla przemysłu wyświetlaczy, fotowoltaiki czy biofotoniki. Obecnie, główną barierą dla masowych zastosowań kropek jest ich mała podaż. Synteza, w skali przemysłowej, wysokiej jakości koloidalnych kropek kwantowych jest dużym wyzwaniem technologicznym. W QNA Technology opracowaliśmy własną, skalowalną technologię wytwarzania koloidalnych kropek kwantowych.

Czym są kropki kwantowe?

Kropki kwantowe są alternatywą dla barwników organicznych. Podstawowe cechy kropek to: łatwa przestrajalność koloru emisji, stabilność emisji w czasie oraz odporność emisji na warunki środowiskowe.

Badania i rozwój

Rozległa wiedza i doświadczenie wyniesione z tysięcy godzin spędzonych w laboratoriach i uczelnianych murach stanowią o mocnych kompetencjach merytorycznych naszego zespołu. Dzięki nim dział R&D stale rozwija nowe, i udoskonala już opracowane, metody syntezy półprzewodnikowych kropek kwantowych.

Nasze laboratorium

Nasze prace badawczo-rozwojowe prowadzimy we Wrocławskim Parku Technologicznym – unikalnym miejscu na hi-techowej mapie Polski, gdzie biznes i naukę łączy się z zaawansowanymi technologiami.
Skip to content