Relacje 
Inwestorskie

Autoryzowany doradca

Firma: Navigator Capital Spółka Akcyjna
Siedziba i adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa: http://www.navigatorcapital.pl/
Nr telefonu: +48 22 630 83 33

Informacje nt. podmiotu, który pełni funkcję animatora

Firma: Dom Maklerski BDM S.A.
Siedziba i adres: ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała
Strona internetowa: https://www.bdm.pl/
Nr telefonu: +48 338 128 440

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich

Kontakt ogólny dla inwestorów:

Adres e-mail: investors@qnatechnology.com
Nr telefonu: +48 882 760 674

 

Kontakt dla analityków i inwestorów instytucjonalnych:

Agata Dzięciołowska
Adres e-mail: agata.dzieciolowska@ccgroup.pl
Nr telefonu: +48 606 205 119

Małgorzata Młynarska
Adres e-mail: malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl
Nr telefonu: +48 697 613 709

 

Kontakt dla mediów finansowych i inwestorów indywidualnych:

Michał Wierzchowski
Adres e-mail:
michal.wierzchowski@ccgroup.pl
Nr telefonu: +48 531 613 067

Spółka odpowiada na pytania niezwłocznie, jednakże zastrzega, że czas udzielenia odpowiedzi może wynosić do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zapytania.

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji raportów okresowych

Wydarzenie Data
Raport za IV kwartał 2023 14 lutego 2024
Raport roczny za rok 2023 26 kwietnia 2024
Raport za I kwartał 2024 7 maja 2024
Raport za II kwartał 2024 12 sierpnia 2024
Raport za III kwartał 2024 12 listopada 2024

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Wydarzenie Data
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23 lutego 2024 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 2024 r.

Kalendarz publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami

Wydarzenie Data
GPW Innovation Day 10.04.2024 godz. 11.00
Skip to content