Zarząd

Artur Podhorodecki, CEO

W spółce odpowiada za strategię i obszar rozwoju biznesu. Jest ekspertem w dziedzinie optycznej spektroskopii nanostruktur półprzewodnikowych oraz syntezy i funkcjonalizacji nanomateriałów nieorganicznych. Autor przeszło 130 publikacji naukowych i laureat licznych nagród. Przez wiele lat związany z Politechniką Wrocławską W latach 2011-2012 był członkiem Rady Młodych Naukowców będącej organem doradczym Ministra NiSW. W roku 2012 został powołany przez Ministra NiSW do Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie pełnił także funkcję członka Komisji Odwoławczej do roku 2016. Od roku 2020 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. Z QNA Technology związany (jako założyciel) od 2016 r. Od roku 2021 profesor tytularny w dziedzinie nauki przyrodnicze.

Mateusz Bański, CTO

W spółce odpowiada za obszar technologiczny. Ekspert w dziedzinie syntezy, funkcjonalizacji i charakteryzacji półprzewodnikowych kropek kwantowych. Od wielu lat związany z Politechniką Wrocławską. Odbył liczne, zagraniczne staże naukowo-badawcze. Autor ponad 30 publikacji dotyczących syntezy i właściwości optycznych nanocząstek. Laureat nagród i stypendiów dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW, FNP) oraz kierownik projektów badawczych MNiSW, NCN. Z QNA Technology związany (jako założyciel) od 2016 r. Ma stopień doktora nauk technicznych.

Maciej Adamczyk, CFO

W spółce odpowiada za finanse i relacje inwestorskie. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach związanych z finansami i zarządzaniem operacyjnym. Posiada wykształcenie wyższe o profilu finansowym. W latach 2004 – 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w Mostostalu Wrocław S.A. Następnie, w FAM Grupa Kapitałowa S.A. – jako CFO oraz Członek Zarządu – odpowiadał za zarządzanie finansami i budowę giełdowej grupy kapitałowej. W latach 2011-2014 doradzał w zakresie transakcji M&A. W latach 2016 – 2020 związany był jako Dyrektor Operacyjny, a później Członek Zarządu z XTPL S.A., odpowiadając m. in. za wprowadzenie spółki na NewConnect i rynek regulowany. W latach 2020 – 2023 pracował dla funduszu typu family office, gdzie nadzorował transakcje o charakterze nieruchomościowym, a także zasiadał we władzach spółek związanych z obszarem nieruchomości. Z QNA Technology związany od 2023 r.
Skip to content