Rynek

Głównym rynkiem, na którym Spółka zamierza skoncentrować swoją działalność jest rynek wyświetlaczy. Oceniamy, że rynek kropek kwantowych do wyświetlaczy ze względu ich powszechność oraz pojawianie się nowych aplikacji będzie bardzo szybko się rozwijał. Według raportu firmy Markets and Markets (luty 2021) rynek wyświetlaczy wzrośnie z około 148,4 mld USD w 2021 r. do 177 mld USD w 2026 r., przy (ang. Compound Annual Growth Rate – średnia roczna stopa wzrostu) na poziomie 3,6%.

Obecnie dominującą pozycję na rynku mają wyświetlacze produkowane w technologii LCD oraz OLED. W obu technologiach istnieją modele premium wykorzystujące czerwone i zielone kropki kwantowe. Ich zastosowanie (w przypadku wyświetlaczy LCD to wersje QLED oferowane m.in. przez firmę Samsung), a wyświetlaczy OLED to wersje QD-OLED (oferowanp.np. przez firmę Sony czy Samsung)) pozwala na istotną poprawę parametrów wyświetlaczy.

Oceniamy, że dalszy rozwój rynku wyświetlaczy będzie związany z pojawieniem się wyświetlaczy typu QDEL, do wykonania których niezbędne są kropki niebieskie (technologia rozwijana przez spółkę). Nowa generacja wyświetlaczy zawierających niebieskie, zielone i czerwone kropki kwantowe wykorzystywała je będzie bowiem jako emitery światła (kropki będą świeciły na skutek przykładanego napięcia elektrycznego), a nie jak obecnie wykorzystywane są kropki czerwone i zielone jako konwertery promieniowania (gdzie kropki kwantowe znajdują się w folii podświetlanej światłem LED).

Prototypy takich wyświetlaczy QDEL, zostały już zaprezentowane m.in. przez chińską firmę BOE, TCL, japońską firmę Sharp oraz koreańską firmę Samsung. Jednakże na tym etapie rozwoju tej technologii, w związku z brakiem dostępności rynkowej niebieskich kropek kwantowych bez kadmu, kropki niebieskie jakie wykorzystywane są przez firmę BOE oraz TCL to kropki niebieskie zawierające kadm, co w przyszłości, gdy taki produkt będzie miał trafić na szeroki rynek konsumencki – szczególnie europejski oraz amerykański – będzie musiało ulec zmianie.


Pozostałe rynki

QNA bada również potencjał rynkowy dla swoich kropek na rynkach, które są w fazie kształtowania lecz mają duży potencjał w przyszłości:

  • rynek oświetlenia LED – według prognoz wartość tego rynku osiągnie 124 miliardy USD do roku 2027 (CAGR dla lat 2022 – 2027 10,6%) (źródło: MarketsandMarkets, czerwiec 2022)
  • rynek elastycznych źródeł światła (diody LED) – według prognoz wartość tego rynku wyniesie 75 miliardów USD do 2030, a jego CAGR pomiędzy rokiem 2021, a 2030 wyniesie 10,3% (źródło: Market&Markets).
    Dodatkowo opracowywana przez spółkę technologia produkcji kropek kwantowych może znaleźć zastosowanie w następujących obszarach:
  • drukowana optoelektronika – według prognoz wartość tego rynku wyniósł 10 miliardów w 2021 r. miliardów USD i wzrośnie do 44,4 miliardów do roku 2030, a jego CAGR pomiędzy rokiem 2021, a 2030 wyniesie 18,5% (źródło: PrecedenceResearch, listopad 2021),
  • fotowoltaika – kropki kwantowe na rynku fotowoltaiki mogą zostać zastosowane w trzech następujących obszarach: (i) jako mimateriał do zbierania energii słonecznej tzw. solar windows (zamiana światła na światło), (ii) jako folia wspomagająca proces absorpcji promieniowania ogniw klasycznych np. krzemowych (zamiana światła na światło), (iii) jako materiał aktywny w ogniwie fotowoltaicznym. Według prognoz firmy badawczej Market&Markets (z 2022 r.oku) wartość tego rynku wyniesie 96,5 miliardów USD w 2023 r. do 155,5 w 2028 miliardów USD (CAGR 10%) 
Skip to content