Q N A

Informacje

Liczba akcji 1.804.000
Liczba głosów na WZA 1.804.000
Wartość nominalna akcji 0,10 zł
Kapitał zakładowy 180.400,00 zł
ISIN
Ticker GPW
Rynek notowań NewConnect
Kod LEI 2594006MFLE4NUTO2L22
Skip to content