Informacje

Liczba akcji 1.804.000
Liczba głosów na WZA 1.804.000
Wartość nominalna akcji 0,10 zł
Kapitał zakładowy 180.400,00 zł
ISIN PLQNTHL00017
Ticker GPW QNA
Rynek notowań NewConnect
Kod LEI 2594006MFLE4NUTO2L22
Data wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect 14 grudnia 2023 r.
Skip to content