Raporty Bieżące

EBI

2024

 
Numer raportu Tytuł Data publikacji
12/2024 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2024 roku. 12.06.2024
11/2024 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego Spółki 10.06.2024
10/2024 Zwołanie ZWZA na dzień 12 czerwca 2024 roku 16.05.2024
9/2024 Raport okresowy za I kwartał 2024. 14.05.2024
8/2024 Raport roczny za rok obrotowy 2023. 13.05.2024
7/2024 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku. 23.04.2024
6/2024 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”. 15.04.2024
5/2024 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany statutu Emitenta 12.03.2024
4/2024 Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 23 lutego 2024 roku 23.02.2024
3/2024 Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku Raport za IV kwartał 2023 14.02.2024
2/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku 30.01.2024
1/2024 Zwołanie NWZA na dzień 23 lutego 2024 roku 26.01.2024

2023

Skip to content