Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) % akcji
1. Artur Podhorodecki 286 000 15,85%
2. Mateusz Bański 286 000 15,85%
3. Kvarko ASI sp. z o.o. 200 000 11,09%
4. Grzegorz Sikorski 107 000 5,93%
5. Mikołaj Sikorski 107 050 5,93%
6. Szejk Capital ASI S.A. 96 500 5,35%
7. Pozostali 721 450 39,99%
RAZEM 1 804 000 100,00%
Skip to content