Raport ESPI – 1/2023

Przydzielenie dostępu do system ESPI

Zarząd QNA Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, zgodnie z wymogami Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI, że Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem elektronicznego systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

Data sporządzenia: 12 grudnia 2023 roku

 

Skip to content