Informacja 
Prasowa

Innowacyjna spółka QNA Technology debiutuje na NewConnect
Wrocław, 12.12.2023 r.

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji QNA Technology S.A. W czwartek, 14 grudnia 2023 r., do grona notowanych spółek na rynku NewConnect dołączy spółka QNA Technology, która jest pionierem w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do rozwoju nowych generacji wyświetlaczy. W dniu debiutu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 1.804.000 akcji serii A, B i C.

QNA Technology S.A. przeprowadziła z sukcesem w kwietniu i czerwcu br. dwie oferty publiczne, które objęły 220.000 akcji serii B i 180.000 akcji serii C. W wyniku przeprowadzonych emisji Spółka pozyskała 15,6 mln zł brutto nowych środków.

Kurs odniesienia na pierwszą sesję notowań został ustalony w wysokości równej cenie emisyjnej, po której były obejmowane przez inwestorów akcje w ostatnich ofertach publicznych (emisja akcji serii B i emisja akcji serii C) Spółki, tj. 39 zł za akcję, co oznacza kapitalizację w wysokości ponad 70,3 mln zł.

Uroczystość debiutu QNA Technology S.A. na rynku NewConnect odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godz. 11:00. Ceremonia będzie transmitowana na oficjalnym kanale YouTube GPW.

– Cieszymy się, że dołączymy do grona spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i sukcesem zamykamy bardzo pracowity dla nas rok, w którym intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem naszej unikalnej na skalę świata technologii oraz przeprowadziliśmy dwie emisje akcji. Otoczenie rynkowe jest dla nas wyjątkowo korzystne, ponieważ na świecie działa mniej niż 10 firm potrafiących syntezować kropki kwantowe w komercyjnych ilościach i w oczekiwanej przez rynek jakości. Większość firm oferuje jednak jedynie łatwiejsze do wytworzenia kropki czerwone lub zielone. Natomiast w przypadku technologii opracowanej przez QNA Technology – niebieskich kropek kwantowych niezawierających metali ciężkich, takich kropek w ilościach i jakości oczekiwanej przez branżę wyświetlaczy nie ma jak dotąd dostępnych komercyjnie. Bazując na posiadanych przez nas danych, nad rozwojem tej technologii, poza QNA, pracują obecnie jedynie trzy duże firmy z Chin, Korei i USA. Firmy z USA i Korei opracowują jednak kropki niebieskie głównie do konstrukcji własnych urządzeń. Nasze materiały są już testowane przez dwie firmy z branży wyświetlaczy — z Azji i z USA. Ponadto, nasi partnerzy z Niemiec, Chin i Japonii wykonali na bazie naszych kropek kwantowych prototypowe urządzenia — diody elektroluminescencyjne.mówi Artur Podhorodecki, prezes zarządu, CEO, założyciel i akcjonariusz QNA Technology S.A.

QNA Technology ma ambicje stać się globalnym producentem całej gamy nanomateriałów półprzewodnikowych. Jako swój pierwszy produkt opracowała, rozwija i komercjalizuje technologię wytwarzania niebieskich kropek kwantowych – innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do produkcji nowej generacji wyświetlaczy. Kropki kwantowe są kryształami półprzewodnika o rozmiarach nanometrycznych. Półprzewodniki w skali nano wykazują nowe, kwantowe właściwości, które można wykorzystać do wytwarzania szeregu urządzeń elektronicznych. Kropki kwantowe są w stanie zamieniać elektryczność na światło, światło określonej barwy na inny kolor, jak również światło na elektryczność. Właściwości te pozwalają wykorzystać kropki w wielu zaawansowanych aplikacjach. Głównym polem aplikacyjnym kropek kwantowych, do którego Spółka w pierwszej kolejności optymalizuje rozwijaną technologię, jest rynek wyświetlaczy. Ocenia się, że nowa generacja wyświetlaczy wykorzystująca niebieskie kropki kwantowe zapewni znacznie czystszą paletę barw, mniejsze zużycie energii, większą jasność oraz większą stabilność niż stosowane obecnie rozwiązania. Technologia kropek kwantowych może przyczynić się również do obniżenia kosztu jednostkowego nowej generacji wyświetlaczy i pozwolić na wykorzystanie ich do nowych obszarów (np. ekrany elastyczne, transparentne). Spółka jako swoje produkty oferuje zarówno kropki kwantowe (QNA.dots), jak i również bazujące na kropkach kwantowych tusze kwantowe (QNA.inks).

Jako pierwszy materiał przeznaczony do komercjalizacji Spółka opracowała, rozwinęła i przetestowała w warunkach laboratoryjnych, a także zweryfikowała u potencjalnych klientów niebieskie kropki kwantowe (PureBlue.dots). Technologia ta wchodzi obecnie w fazę przystosowania do warunków produkcyjnych. W dalszych etapach QNA zamierza komercjalizować technologię poprzez rozpoczęcie produkcji kropek kwantowych z przeznaczeniem w pierwszej kolejności dla branży wyświetlaczy. Nie wykluczona jest również sprzedaż licencji opartych na technologii rozwijanej przez spółkę dla określonych branż.

W 2023 roku Spółka planuje zakończyć budowę eksperymentalnej linii pilotażowej syntezy kropek kwantowych, która pozwoli z jednej strony rozpocząć prace nad projektowaniem produkcyjnej linii syntezy, z drugiej strony pozwoli wytwarzać ilości materiału wystarczające do tego, aby klienci mogli rozpocząć prace w większej skali nad rozwojem swoich produktów.

– Debiut na giełdzie to ważny etap w budowaniu rozpoznawalności naszej firmy na polskim oraz międzynarodowym rynku, a także otwarcie nowego rozdziału w historii QNA Technology. Dziękujemy wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom i inwestorom, aniołom biznesu, którzy wsparli Spółkę kapitałem w 4 rundach finansowania i liczymy, że przyciągniemy uwagę nowych inwestorów wprowadzając nasze akcje na giełdę. Dotychczas pozyskane środki finansowe pozwoliły nam na rozwój unikalnych materiałów oraz umożliwią nam budowę i wyposażenie eksperymentalnej linii pilotażowej do syntezy niebieskich kropek kwantowych, której budowa zakończyć ma się jeszcze w tym roku. Uruchomienie z początkiem nowego roku linii pilotażowej do syntezy kropek kwantowych to dla nas kolejny ważny krok milowy, który pozwoli nam na wytwarzanie produktu w sposób powtarzalny, o określonej jakości i skali, co istotnie przybliży nas do komercjalizacji naszych materiałów.mówi Mateusz Bański, członek zarządu, CTO, założyciel i akcjonariusz QNA Technology S.A.

Spółka QNA Technology finansuje działalność z otrzymanych dotychczas 9,5 mln zł dotacji na rozwoju własnych projektów oraz pozyskanych środków w wysokości 30 mln zł od inwestorów z funduszy VC, prywatnych inwestorów i aniołów biznesu.

– W kwietniu i czerwcu tego roku przeprowadziliśmy dwie emisje publiczne akcji, z których pozyskaliśmy 15,6 mln zł brutto. W emisjach wzięli udział obecni inwestorzy oraz nowi – zarówno prywatni, jak też renomowane podmioty inwestycyjne. To dzięki tym środkom możliwy jest nasz dalszy dynamiczny rozwój, bo na tym etapie nasze przychody nie mają jeszcze istotnego wpływu na wyniki finansowe Spółki. Sprzedaż jaka się pojawia wynika głównie z realizacji usług obejmujących m.in. syntezę i modyfikację niebieskich kropek kwantowych PureBlue.dots, jednak były to na razie projekty realizowane na układzie laboratoryjnym na potrzeby rozwoju współpracy z pierwszymi klientami zagranicznymi.mówi Maciej Adamczyk, członek zarządu, CFO QNA Technology S.A.

W trzecim kwartale 2023 roku, Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 100 tys. zł. Była to sprzedaż kropek kwantowych na potrzeby procesów walidacyjnych prowadzonych przez potencjalnych klientów spółki.

Głównym rynkiem, na którym Spółka koncentruje swoją działalność jest rynek wyświetlaczy. QNA Technology zakłada, iż rynek ten głównie ze względu na zwiększanie powszechności wyświetlaczy, ich obecność na nowych rynkach (takich jak m.in. motoryzacja) oraz pojawiania się nowych aplikacji np. wyświetlacze dla AR (rzeczywistość rozszerzona), będzie bardzo szybko się rozwijał. Założenia te poparte są prognozami rozwoju rynku opracowanymi przez niezależne firmy analityczne. Według raportu firmy Markets and Markets (luty 2021) rynek wyświetlaczy wzrośnie z około 148,4 mld USD w 2021 r. do 177 mld USD w 2026 r., przy (ang. Compound Annual Growth Rate – średnia roczna stopa wzrostu) na poziomie 3,6%.

O QNA Technology

QNA Technology S.A. technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez Spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. QNA opracowała, rozwija i komercjalizuje technologię wytwarzania kropek kwantowych (QNA.dots) oraz tuszów kwantowych (QNA.ink) umożliwiających drukowanie półprzewodników na dowolnych podłożach, przy użyciu różnych technik druku. Półprzewodniki w skali nano wykazują nowe, kwantowe właściwości, które pozwalają na wdrażanie nowych aplikacji – wykraczających poza branżę wyświetlaczy, oraz na poprawę istniejących rozwiązań na rynku. Rozwiązania QNA są zabezpieczane poprzez budowę chmury patentowej – spółka ma już dwa przyznane patenty i złożone dwa kolejne zgłoszenia patentowe.

Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu, gdzie znajduje się nowoczesne laboratorium na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Zatrudnia obecnie 25 osób, w tym 19 osoby w dziale R&D, wśród których 8 osób ma stopień doktora. Rozwojem biznesu na rynkach zagranicznych zajmują się przedstawiciele Spółki, działający na rynkach: Japonii, Tajwanu oraz USA.

Więcej informacji dostępne jest na stronie spółki: https://qnatechnology.com/

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski
Tel.: +48 531 613 067
michal.wierzchowski@ccgroup.pl


Kontakt dla inwestorów:

Agata Dzięciołowska
Tel.: +48 606 205 119
agata.dzieciolowska@ccgroup.pl

Małgorzata Młynarska
Tel.: +48 697 613 709
malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl

Skip to content