Informacja 
Prasowa

QNA Technology planuje uruchomienie komercyjnej produkcji kropek kwantowych na pilotażowej linii syntezy
Wrocław, 16.05.2024 r.

Spółka QNA Technology, pionier w zakresie technologii syntezy i produkcji kropek kwantowych emitujących światło niebieskie, innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do rozwoju wyświetlaczy nowych generacji, intensyfikuje prace mające na celu doprowadzanie do uruchomienia komercyjnej produkcji na zbudowanej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych do zastosowania w urządzeniach prototypowych potencjalnych klientów Spółki.

Proces uruchomienia komercyjnej produkcji kropek kwantowych na Linii Pilotażowej wymaga środków finansowych, które Spółka zamierza pozyskać z emisji akcji. W tym celu Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanemu na 12 czerwca 2024 roku, podjęcie uchwały o przeprowadzaniu emisji do 270 tys. nowych akcji serii E w trybie oferty publicznej, po sporządzeniu i udostępnieniu przez Spółkę do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego.

Oferta publiczna akcji serii E zostanie skierowana do inwestorów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z możliwością przyznania dotychczasowym akcjonariuszom (posiadającym określoną liczbę akcji QNA w dniu rejestracji na Walne Zgromadzenie, tj. w dniu 27 maja br.) prawa pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji na zasadach opisanych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia. Intencją Zarządu QNA Technology jest przeprowadzenie oferty w czerwcu br. Spółka powierzy pośrednictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej akcji Domowi Maklerskiemu Navigator S.A. Doradcą IR i finansowym Spółki jest CC Group sp. z o.o.

Pozyskane przez Spółkę środki z emisji zostaną także przeznaczone na finansowanie działań związanych z komercjalizacją i poszerzeniem aktualnej bazy klientów oraz partnerów strategicznych, a także zabezpieczenie kosztów funkcjonowania Spółki.

– Konsekwentnie kontynuujemy realizację przyjętej strategii rozwoju spółki i obecnie wchodzimy w kolejny jej etap – komercjalizacji produkcji kropek kwantowych, w którym musimy przygotować się do wejścia w łańcuchy dostaw szeroko rozumianej branży wyświetlaczy. To czas, w którym dokonywany jest wybór podstawowych dostawców poszczególnych komponentów i materiałów do produkcji urządzeń z wykorzystaniem nowej technologii wyświetlaczy QDEL i microLED. Ważnym krokiem na drodze do komercjalizacji była, zakończona na początku roku, budowa Pilotażowej Linii Syntezy. Obecnym celem prac jest osiągnięcie wysokiego stopnia powtarzalności syntezy kropek kwantowych o odpowiednich parametrach na tej Linii, co powinno umożliwić nam budowę potencjału spółki do realizacji większych zleceń, czy też kontraktów sprzedażowych. Realizacja tego celu pozwoliłaby nam na przejście z klientami, którzy obecnie testują nasze materiały oraz z nowymi klientami, do współpracy komercyjnej i znacząco wzmocnić nasz wizerunek w branży. Ponadto, realizacja tego celu pozwoliłaby nam zaspokoić popyt klientów związany z zapotrzebowaniem na rosnące ilości materiału niezbędne np. do wytworzenia przez klientów serii urządzeń prototypowych i pilotażowych wykorzystujących nasze kropki kwantowe.mówi Artur Podhorodecki, prezes zarządu, CEO, założyciel i akcjonariusz QNA Technology S.A.

– Obecnie prowadzimy również rozmowy z szeregiem globalnych, potencjalnych klientów z szeroko rozumianej branży wyświetlaczy, spośród których cztery, zidentyfikowane przez nas, podmioty oceniamy zarazem jako najbardziej zaawansowane w prowadzonych pracach, jak i obiecujące z punktu widzenia procesu komercjalizacji. Szacujemy, że każdy z nich ma wystarczający potencjał, aby w przypadku uruchomienia swojej produkcji pilotażowej zagospodarować od 50 do 100% zakładanej wydajności naszej Linii Pilotażowej. Rynek, na którym działamy jest ogromny, bardzo dynamiczny, ale i wymagający pod wieloma względami. Specyfika naszej działalności polega na tym, że nawet 1 czy 2 kontrakty dla branżowych klientów pozwolą nam, jeśli tylko będziemy na to wewnętrznie gotowi, skokowo zwiększyć skalę przychodów.mówi Maciej Adamczyk, członek zarządu, CFO QNA Technology S.A.

QNA Technology jest jednym z pionierów technologii syntezy niebieskich kropek kwantowych. Według wiedzy Zarządu Spółki, w Europie nie ma firmy komercjalizującej niebieskie kropki kwantowe, a na świecie są poza QNA jedynie trzy firmy (Nanosys, Samsung i chiński Mesolight), które pracują nad podobnym rozwiązaniem. QNA Technology koncentruje się obecnie na niebieskich kropkach kwantowych i tuszach na nich bazujących, ale ma ambicje stać się globalnym producentem całej gamy nanomateriałów półprzewodnikowych, na początek dla branży wyświetlaczy, a później dla kolejnych rynków.

– Widzimy ogromny potencjał na rynku azjatyckim. W lutym tego roku podpisaliśmy umowę dystrybucyjną z firmą New Metals & Chemicals Corporation Ltd z siedzibą w Japonii. Za ich pośrednictwem sprzedajemy już niebieskie kropki kwantowe zarówno do dotychczasowych, jak i nowych klientów. Jednocześnie kontynuujemy rozmowy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi, dla których zostały już w przeszłości zrealizowane zamówienia materiałów w postaci niebieskich kropek kwantowych oraz podejmujemy działania mające na celu zabezpieczenie dalszej współpracy z takimi podmiotami.mówi Artur Podhorodecki.

Przedstawiciele QNA Technology biorą udział w konferencji Display Week 2024 – najważniejszego, corocznego spotkania światowego przemysłu wyświetlaczy, które odbywa się w dniach 12-17 maja w San Jose, Kalifornia, USA. Prezes QNA Technology Artur Podhorodecki oraz CTO Mateusz Bański również będą tam obecni. Uczestniczyli także w drugim corocznym spotkaniu Stowarzyszenia Przemysłu MicroLED, które odbyło się podczas Display Week 2024 w poniedziałek, 13 maja w centrum kongresowym San Jose McEnery.

Display Week to największe na świecie spotkanie z udziałem firm specjalizujących się w rozwoju nowych technologii w przemyśle wyświetlaczy elektronicznych, którego wartość jest szacowana na ponad 120 miliardów dolarów. W konferencji Display Week bierze udział ponad 8000 uczestników z ponad 50 krajów.

Kropki kwantowe są kryształami półprzewodnika o rozmiarach nano. Mogą zamieniać elektryczność na światło, światło określonej barwy na inny kolor, jak również światło na elektryczność. Właściwości te pozwalają wykorzystać kropki w wielu obszarach aplikacyjnych. QNA Technology w pierwszej kolejności celuje w rynek wyświetlaczy, który głównie ze względu na zwiększanie powszechności wyświetlaczy, ich obecność na nowych rynkach (takich jak m.in. motoryzacja) oraz pojawiania się nowych aplikacji np. wyświetlacze dla AR (rzeczywistość rozszerzona), będzie bardzo szybko się rozwijał. QNA pracuje przede wszystkim nad technologią do wyświetlaczy elektroluminescencyjnych (QDEL). Spółka przewiduje, że będą miały one porównywalne parametry do wyświetlaczy microLED (obecnie rozwiązanie typu hi-end na rynku), ale ich cena będzie zbliżona do wyświetlaczy produkowanych w technologii OLED. To jest kluczowy czynnik napędzający dziś rozwój technologiczny w branży.

O QNA Technology

QNA Technology S.A. technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez Spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. QNA opracowała, rozwija i komercjalizuje technologię wytwarzania kropek kwantowych (QNA.dots) oraz tuszów kwantowych (QNA.ink) umożliwiających drukowanie półprzewodników na szerokiej gamie podłoży, przy użyciu różnych technik druku. Półprzewodniki w skali nano wykazują nowe, kwantowe właściwości, które pozwalają na wdrażanie nowych aplikacji – wykraczających poza branżę wyświetlaczy, oraz na poprawę istniejących rozwiązań na rynku. Rozwiązania QNA są zabezpieczane poprzez budowę chmury patentowej – spółka ma już dwa przyznane patenty i złożone cztery kolejne zgłoszenia patentowe.

Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu, gdzie znajduje się nowoczesne laboratorium oraz Pilotażowa Linia do syntezy na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Spółka zatrudnia obecnie 24 osób, w tym 18 osoby w dziale R&D, wśród których 7 osób ma stopień doktora. Rozwojem biznesu na rynkach zagranicznych zajmują się przedstawiciele Spółki, działający na rynkach: Japonii, Tajwanu oraz USA.

Spółka zadebiutowała 14 grudnia 2023 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect.

Więcej informacji dostępne jest na stronie spółki: https://qnatechnology.com/

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski
Tel.: +48 531 613 067
michal.wierzchowski@ccgroup.pl


Kontakt dla inwestorów:

Agata Dzięciołowska
Tel.: +48 606 205 119
agata.dzieciolowska@ccgroup.pl

Małgorzata Młynarska
Tel.: +48 697 613 709
malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl

Skip to content