Informacja 
Prasowa

QNA Technology zakończyła budowę eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych
Wrocław, 05.02.2024 r.

Spółka QNA Technology, pionier w syntezie i produkcji kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do rozwoju wyświetlaczy nowych generacji, poinformowała, że w dniu 5 lutego br. zakończyła proces budowy pierwszej wersji eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych.

– Zakończenie budowy Linii Pilotażowej do syntezy kropek kwantowych to kolejny krok na ścieżce naszego rozwoju. Następnymi etapami, planowanymi na ten rok, po przeprowadzeniu testów technologicznych całego układu będą: odtworzenie procesu syntezy wytwarzania kropek kwantowych na Linii Pilotażowej oraz dostosowanie tego procesu do warunków technicznych, specyficznych dla Linii Pilotażowej, tzn. osiągnięcie na Linii wysokiego stopnia powtarzalności syntez o parametrach spełniających oczekiwania potencjalnych klientów. Realizacja tego celu pozwoli nam na przejście z klientami, którzy obecnie testują nasze materiały oraz z nowymi klientami, do kolejnych etapów współpracy oraz znacząco wzmocnić nasz wizerunek w branży. W szczególności, realizacja tego celu pozwoli nam zaspokoić popyt klientów związany z zapotrzebowaniem na rosnące ilości materiału niezbędne np. do wytworzenia przez klientów serii urządzeń prototypowych wykorzystujących nasze kropki. Eksperymentalna Linia Pilotażowa jest także niezbędna do zebrania doświadczeń, które posłużą nam do zaprojektowania w przyszłości produkcyjnej linii syntezy o większej wydajności.mówi Artur Podhorodecki, prezes zarządu, CEO, założyciel i akcjonariusz QNA Technology S.A.

W kolejnych krokach Spółka zamierza skoncentrować się na poszukiwaniu optymalizacji i usprawnień procesowych, zwiększaniu wydajności prowadzonych syntez, zwiększeniu stopnia automatyzacji, a także obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia produktu końcowego.

Plany Spółki zakładają także rozwój tj. modyfikację i rozbudowę Pilotażowej Linii Syntezy, co wiązać się może z zakupem kolejnych elementów i urządzeń. Decyzje te będą podejmowane na podstawie wniosków z procesu walidacji i użytkowania Pilotażowej Linii Syntezy.

Budowa Pilotażowej Linii Syntezy była finansowana z emisji udziałów w 2021 roku oraz z emisji akcji spółki w II kwartale 2023 roku.

O QNA Technology

QNA Technology S.A. technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez Spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. QNA opracowała, rozwija i komercjalizuje technologię wytwarzania kropek kwantowych (QNA.dots) oraz tuszów kwantowych (QNA.ink) umożliwiających drukowanie półprzewodników na dowolnych podłożach, przy użyciu różnych technik druku. Półprzewodniki w skali nano wykazują nowe, kwantowe właściwości, które pozwalają na wdrażanie nowych aplikacji – wykraczających poza branżę wyświetlaczy, oraz na poprawę istniejących rozwiązań na rynku. Rozwiązania QNA są zabezpieczane poprzez budowę chmury patentowej – spółka ma już dwa przyznane patenty i złożone dwa kolejne zgłoszenia patentowe.

Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu, gdzie znajduje się nowoczesne laboratorium na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Zatrudnia obecnie 25 osób, w tym 19 osoby w dziale R&D, wśród których 8 osób ma stopień doktora. Rozwojem biznesu na rynkach zagranicznych zajmują się przedstawiciele Spółki, działający na rynkach: Japonii, Tajwanu oraz USA.

Więcej informacji dostępne jest na stronie spółki: https://qnatechnology.com/

Kontakt dla mediów:

Michał Wierzchowski
Tel.: +48 531 613 067
michal.wierzchowski@ccgroup.pl


Kontakt dla inwestorów:

Agata Dzięciołowska
Tel.: +48 606 205 119
agata.dzieciolowska@ccgroup.pl

Małgorzata Młynarska
Tel.: +48 697 613 709
malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl

Skip to content