Relacje 
Inwestorskie

Autoryzowany doradca

Firma: Navigator Capital Spółka Akcyjna
Siedziba i adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa: http://www.navigatorcapital.pl/
Nr telefonu: +48 22 630 83 33

Informacje nt. podmiotu, który pełni funkcję animatora

Firma: Dom Maklerski BDM S.A.
Siedziba i adres: ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała
Strona internetowa: https://www.bdm.pl/
Nr telefonu: +48 338 128 440

Kontakt w sprawie relacji inwestorskich

 

Kontakt ogólny dla inwestorów:

Adres e-mail: investors@qnatechnology.com
Nr telefonu: +48 882 760 674

 

Kontakt dla analityków i inwestorów instytucjonalnych:

Agata Dzięciołowska
Adres e-mail: agata.dzieciolowska@ccgroup.pl
Nr telefonu: +48 606 205 119

Małgorzata Młynarska
Adres e-mail: malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl
Nr telefonu: +48 697 613 709

 

Kontakt dla mediów finansowych i inwestorów instytucjonalnych:

Michał Wierzchowski
Adres e-mail:
michal.wierzchowski@ccgroup.pl
Nr telefonu: +48 531 613 067

 

Spółka odpowiada na pytania niezwłocznie, jednakże zastrzega, że czas udzielenia odpowiedzi może wynosić do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zapytania.

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji raportów okresowych, WZA, spotkań z inwestorami

WydarzenieData
Raport za III kwartał 2023 
Raport za IV kwartał 2023 
Raport roczny za rok 2023 

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

WydarzenieData
  
  
  
Skip to content